logo

С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ

logo logo

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ” – СМОЛЯН ФИНАЛИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „С ПОГЛЕД Н БЪДЕЩЕТО – МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

В периода май – декември 2016 год. Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян изпълни проект 2016-1-BG01-КА347-023413  „С поглед в бъдещето – Младежки диалози в Родопите“, финансиран по Програма „Еразъм+” на Европейската комисия.

Проектът се изпълнява по Ключова дейност К3 „Подкрепа за реформиране на политиките”, Дейност „Структурен диалог”.

Проведените  информационни срещи  в Девин, Смолян, Баните, Неделино и Златоград; двудневните Дни на диалога  на младежи с формиращи младежки политики от съответните общини и обучителните семинари за политики за местно самоуправление, проведени в  Девин и Златоград бяха изключително полезни за всички участници и това те отразяват в своите оценки за наученото, преживяното, полезното.

На 12 август отбелязахме Международния ден на младежта със среща-дискусия на младежи с увреждания и техни придружители с формиращи младежки политики от Община Смолян, Област Смолян и Социално подпомагане. Доброволци направиха изложба със снимки от събития по проекта, която може да бъде разгледана във фоайето на Младежки дом Смолян.

Впечатляваща е и срещата на членове на ученически и студентски съвети от Община Смолян, проведена в рамките на проекта под егидата на Областен управител на Област Смолян. Интерактивното представяне в началото на срещата, проведено от младежи – доброволци към Сдружение „Екосвят Родопи” позволи на всички да се представят преди влизане в залата. Това даде начало за активна дискусия по проблеми свързани с повишаването на нивото на достъпност, чуваемост и поощряване на младежката активност и комуникация, възможностите за сътрудничество между държавната и общинска управа и младежите в процеса на сформиране на младежка политика. Участниците поставиха много проблеми, пред които са изправени младите хора, заедно с представителите на различни структури обсъдиха и предложения за решаването им.

Младежите показаха заинтересованост и изказаха гражданска позиция  в различни аспекти от живота на общността в Смолян. Те изразиха желанието си да продължи диалога с представителите на местната и държавната власт и за напред. А част от тях продължават с ежеседмични срещи в залата на Сружеине „Екосвят Родопи” в Младежки дом Смолян.

Под егидата на Областният управител Недялко Славов се проведе и Конференция на бъдещето. Тя събра заинтересовани страни за обсъждане на проблеми по устойчивото развитие на младежите.

Недялко Славов сподели, че това е конференцията е изключително важна инициатива. Форумът е важен, тъй като се дискутира какви са нуждите на младите хора, за да остават тук, в Родопите, какви политики да се предприемат, в кои направления трябва да положим усилия, за да може региона да става все по-атрактивен и да не се обезлюдява. Бъдещето на област Смолян – това е темата, която нас най-много ни интересува, и такова трябва да е отношението на всеки отговорен човек, независимо от позицията, която заема. Той отбеляза, че е въодушевен от пълната зала, защото когато говорим за формиране на младежки политики, те не се формират само от изпълнителна или местна власт, формират се най-вече от младежите. Затова е важно да бъдат активни и да вярват, че усилията, които сега ще положат са изключително необходими, защото по този начин чертаят своето бъдеще. Бъдете активни, споделяйте всичко, което ви вълнува, защото вашето мнение е изключително важно за нас! – апелира Областният управител.

Във форума участваха младежи от област Смолян, представители на неправителствени организации, учители, експерти в сферата на младежките политики, представители на медиите, граждани. Акценти на конференцията бяха презентации на постигнати резултати от срещи, диалози, обучения, семинари с младежи и институции от Девин, Златоград, Баните, Неделино и Смолян, анализиране на резултатите от анкетни проучвания сред младите хора на теми, засягащи младежките политики, дискусии. Участници в дейностите по проекта,  представители на държавни и общински структури, бизнес, неправителствени организации и граждани емоционално и отговорно споделяха загрижеността си и предлагаха конкретни мерки за младежките политики в региона.

Изключително активното участие на младежите от всички краища на Смолянска област, както и на участници от общински и държавни институции доведе до общото заключение, че такива форуми с участието на младежките организации, неправителствени организации и представители на местната и държавна власт, са начинът да се обсъдят важните за младите хора проблеми и да се генерират идеи за тяхното решаване.

Участващите споделиха впечатленията си от конференцията: Да има повече такива конференции; Повече възможности на младежите за изява. Повече подтикване към изказване на личното мнение; Бяха обсъдени интересни идеи; Изслушване на младите, вземане на идеите им и продължаване на развитието на младежката политика; Да се провеждат по-често подобни конференции. Да се засягат въпроси и идеи, които да не засягат само младежи до 29 г. възраст, а и по-големи от тях; Тази конференция за мен беше много интересна!!! Разбрах толкова много неща, които до сега не знаех; Повече срещи с хора от висшето управление, които да отговарят на въпроси, които ни вълнуват и да ни обясняват как стоят нещата, свързани с управлението; Повече срещи на младите хора и обмяна на опит; Беше много ползотворно! Благодаря!; Поздравление за сдружение „Екосвят Родопи“ Смолян за чудесния проект и за резултатите; Всичко беше прекрасно и всички ние се надяваме да се обединим, за да успеем в България!;

Продължавайте в същият дух!; Повече събрания за развитието на област Смолян!; Само напред и нагоре!!!

Да продължават в същият дух-напред и нагоре!; Ние младите имаме нужда да бъдем изслушани! На тази конференция се случи именно това и имаме голяма нужда от повече дискусии и конференции. Приятно е да знам, че и нашето мнение има значение!; Мисля, че конференцията беше изключително полезна и пробуди съзнанието ни. Можем да организираме и осъществим идеята да се създадат повече центрове за развитието на младите и запазване интересите на гражданите и пеpспектива в страната ни; По-често да бъдат организирани подобни събития на областно, общинско и дори училищно ниво; Да се провеждат повече общи срещи в бъдещи проектни предложения, с цел утвърждаване на бъдещи идеи и диалози;

Много съм доволна от тази конференция! Разгледахме много актуални въпроси и най-важното комуникирахме помежду си не по телефоните; Ами, за мен цялата организация беше много добре структурирана. Господин заместник областен управител ни помогна да разгледаме и да разберем много интересни факти и възгледи. Много съм доволен, всичко беше страхотно, нямам никакви препоръки, защото беше една прекрасна дискусия.

 

На конференцията беше отчетена позитивната роля на Програма „Еразъм+” както за развитие и изграждане на капацитет на неправителствения сектор, така и за подпомагане на гражданското участие в различни аспекти на обществения живот и възможности за развитие на младежите