logo

С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ

logo logo

KOИ СМЕ НИЕ

Сдружение „Екосвят Родопи” има за мисия развитие на общочовешки ценности у младите хора и гражданското общество, съхраняване на екологичното равновесие в Родопите, развитие и обогатяване културния и просветен живот на младежи и граждани. Цели – да спомага за създаване на информирано обществено мнение; да спомага чрез конкретни инициативи и дейности за активизиране на гражданското общество в решаването на екологични проблеми; възпитание на обществото в духа на демокрация и ускоряване на демократичните промени в страната, за изграждане на отговорност към природата; насърчаване и подпомагане образованието и творческото развитие на деца и младежи в доброволчество и общочовешки ценности във всички аспекти; развитие на творческите заложби на деца и младежи в личностен план, в сферата на изкуството, спорта, науката и културата; осигуряване на достъп до информация, защита на околната среда; защита на човешките права за живот в екологично чиста среда; формиране, развитие и утвърждаване на гражданско общество за опазване на околната среда; възпитание на децата и младежите в традициите на българския дух в отношение към природата; да спомага за създаване на развито гражданското общество.