logo

С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ

logo logo

ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ „С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ”

на Сдружение „Eкосвят Родопи“ – Смолян се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“.

Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на политиките.

Продължителност – 8 месеца.

Старт на проекта – 1 май 2016 год.

Общини в които се изпълнява: Девин, Златоград, Неделино, Баните, Смолян.

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

v на 3 и 4 юни 2016 г. в гр. Девин:

Дни на диалога – дискусионни срещи с младежи от община Девин;

v на 10 и 11 юни 2016 г. в гр. Златоград

Дни на диалога – дискусионни срещи с младежи от общините Златоград, Баните и Неделино;

v на 29, 30 юни и 1 юли 2016 г. в гр. Девин:

Тридневен семинар „Политики по местно самоуправление и възможности за включване“ с младежи и формиращи младежки политики от община Девин;

v на 6, 7 и 8 юли 2016 г. в гр. Златоград:

Тридневен семинар „Политики по местно самоуправление и възможности за включване“ с младежи и формиращи младежки политики общините Баните, Златоград и Неделино;

v на 12 август 2016 г. в гр. Смолян:

Сесия – дебат с младежи с увреждания от община Смолян;

v на 12 октомври 2016 г. в гр. Смолян

Срещи на младежи от ученически и студентски съвети от община Смолян ;

v на 3 ноември 2016 г. в гр. Смолян:

Конференция с младежи и отговорни за младежка политика от Смолянска област